O nás

 

Jako skupina historického šermu nemáme vyhraněné pouze jedno historické období. Pohybujeme se převážně v obdobích gotiky a baroka, ale jsme schopni zabrousit i do vod daleko vzdálenějších, jako například antika (Trójská válka apod.).

Začátky naší skupiny sahají mezi roky 1993-1994. V současné době se řadíme mezi skupiny se širokým záběrem, jak v tuzemsku, tak v zahraničí viz fotogalerie.

Našim zákazníkům jsme schopni nabídnout jak jednotlivá vystoupení z jednotlivých období, tak komponované pořady. Účastníme se a spolupořádáme městské slavnosti. Pořádáme bitvy. Nabízíme strážní jednotky i střelecká vystoupení.

Jako jedna z mála skupin vychováváme pro své potřeby i dětský potěr, který se potom účastní našich programů a rozšiřuje tak zajímavým způsobem naší nabídku (korouhevníci, lučištníci i samostatná vystoupení).

Aby byl dojem z našich vystoupení dokonalý používáme mnoho rekvizit od husitských pavéz, stanů, dobové kuchyně, vybavení tábora, dobového osvětlení až po selský – husitský vůz.